UHP prøve

UHP - prøve

Hunden skal være 16 måneder for at deltage.

Formålet med UHP - prøven

Udholdenhedsprøven (UHP) er en brugsprøve, der skal bevise, at hundene er i stand til at yde en bestemt fysisk anstrengelse. På grund af hundens kropsbygning kan de krævende anstrengelser kun bestå i en løbeøvelse, om hvilken vi ved, at den stiller store krav til de indre organer, især hjerte og lunger samt bevægelsesfunktionen. Endvidere kommer egenskaber som temperament og hårdhed også til udtryk. At anstrengelserne overvindes, uden at hunden trættes, må anses for at være bevis for kropslig sundhed og tilstedeværelse af de ønskede egenskaber. Begge dele er nødvendige betingelser for, at hunde eventuelt kan bruges i avl.

Gennemførelse

Dommeren skal forvisse sig om, at hundene er i god form.

UHP - prøven må kun afholdes, når udendørs - temperaturen ikke overstiger 22 grader C. Prøven skal afholdes på gader og veje af forskellig beskaffenhed. Der skal på cykel tilbagelægges en strækning på 20 km. Med en gennemsnitshastighed på 12 - 15 km./time. Dommeren og prøvelederen skal, enten på cykel eller i bil, følge hundene.

Hundenes identitet skal kontrolleres ved start og afslutning. I pauserne skal dommeren undersøge hundene for træthedstegn eller nedslidte poter. Hundene skal i pauserne have mulighed for at bevæge sig frit og tvangløs. Hunde, der under trætheds- og poteundersøgelserne viser væsensmangler, kan udelukkes fra videre deltagelse.

Stærkt udmattede hunde samt hunde med nedslidte poter udelukkes fra videre deltagelse. Prøvedeltagerne skal følges af en bil, der kan medtage de hunde, der ikke kan klare anstrengelserne eller er udelukket fra videre deltagelse.

Løbeøvelsen

Hunden skal løbe i line ved cyklens højre side i normalt trav. Linen skal være af en sådan længde, at hunden hele tiden har mulighed for at tilpasse sig hastigheden. En for høj hastighed skal undgås. Det er ingen fejl, hvis hunden går frem i linen og trækker let. Derimod er det en fejl, hvis hunden bestandigt hænger bagud og skal trækkes med.

Pauser

Efter 8 km. Holdes en pause på 15 min. Efter yderligere 7 km. holdes en pause på 20 min. og efter de sidste 5 km. holdes en pause på 15 min.

Lydighedsøvelser

Efter løbeøvelsen stiller HF på dommerens anvisning, op med hunden på plads. Hver deltager skal herefter vise fri ved fod eller lineføring med løst hængende line. Dommeren er i øvrigt frit stillet med hensyn til om han vil afprøve hundenes tilstand yderligere.

Bedømmelse

Der gives ikke point eller prædikater, kun bestået eller ikke bestået. Ved bestået tildeles hunden uddannelsesbetegnelsen UHP, der indføres i resultathæftet.

Prøven er ikke bestået

Hvis hunden fuldstændig mangler temperament, hårdhed eller viser udmattelse ud over det normale. Hvis hunden ikke kan holde en gennemsnitshastighed på 12 km/t. men bruger væsentlig mere tid.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved, schæferhundeklubben kreds 28